SEKTÖRLER

EKİPMAN SATIŞI YAPILAN SEKTÖRELER

Alüminyum
İnşaat
Kimya Tesisleri ve Rafineler
Cam
Ahşap
Seramik
Kömür Madenleri
Santraller/Atık Yakma Tesisleri
Plastik
Bakır
Gıda

Kağıt/Şeker Fabrikaları
Ham madde Kazanımı
Şehir Temizleme
Metal, Döküm ve Kok Kömür Tesisi
Tekstil
Su ve Su Arıtma Tesisleri
Çimento
Tersaneler